Στόχος της ρεφλεξολογίας είναι η επίτευξη της ισορροπίας του οργανισμού

Η ρεφλεξολογία γενικά είναι μια μέθοδος εναλλακτικής θεραπείας, στην οποία ο θεραπευτής, εφαρμόζει ειδικές πιέσεις και μαλάξεις στα πέλματα και στη ράχη των ποδιών. Στόχος της ρεφλεξολογίας είναι η επίτευξη της ισορροπίας του οργανισμού, πράγμα που κατορθώνεται κυρίως μέσω της χαλάρωσης. Επειδή στα πέλματα μόνο, καταλήγουν 7.200 νευρικές απολήξεις, αυτές οι εξειδικευμένες πιέσεις προκαλούν ένα “αντανακλαστικό” ερέθισμα, (με τον όρο αντανακλαστικό εννοούμε, μια ακούσια ή ασυνείδητη αντίδραση, σε ένα ερέθισμα) σε διάφορα σημεία και όργανα του σώματος ξεχωριστά, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των λειτουργιών, την εξισορρόπηση και τη χαλάρωση του οργανισμού. Όπως και στην Ολιστική μάλαξη, έτσι και στη ρεφλεξολογία, συνδυάζουμε την αρχαία αυτή τέχνη με νεότερες πρακτικές ολιστικής υγείας όπως π.χ. το Advanced Tachyon, ώστε τα αποτελέσματα να είναι ακόμα πιο γρήγορα και πιο βαθιά.