Σεμινάρια ολιστικής μάλαξης

Σεμινάρια ολιστικης μάλαξης με λίγους συμμετέχοντες ανά γκρουπ. Πληροφορίες στο bodhi.subira@gmail.com.